Giriş Genel Oruç Yürek İster, Yürekte Merhametli Kulda Olur